Nieuws 28/04/2020

GreenHouse werkt aan geleidelijke heropstart

De regering kondigde eind vorige week een lichte versoepeling aan van de Corona-maatregelen. Zo kunnen sommige bedrijven terug starten, met als belangrijke voorwaarde dat er veilig kan gewerkt worden.

Bij GreenHouse bereiden we een trage en geleidelijke opstart voor, vanuit het principe dat helemaal niemand verplicht is het werk direct te hervatten. Veel van onze medewerkers staan te popelen om te herstarten, bij anderen lukt dit nog niet. Ook voor onze klanten is een heropstart vrijwillig en énkel als er aan alle veiligheidsvoorschriften kan worden voldaan. Alle begrip voor wie de opstart nog even wil uitstellen.

We gaan steeds na of een veilige situatie voor zowel klant als medewerker gegarandeerd is. Dit is een absolute voorwaarde voor herstart.

Onze kantoormedewerkers bellen iedere medewerker zelf op om zijn of haar situatie en planning te bespreken.

Tijdens dit persoonlijk gesprek worden duidelijke afspraken gemaakt en instructies meegegeven voor medewerker én klant. Deze instructies zijn essentieel en dienen strikt en door iedereen nageleefd te worden. Door de grote drukte vragen wij om het telefoontje van je kantoor af te wachten en niet zelf te bellen. Heb geduld, het vraagt heel veel tijd om iedereen persoonlijk te bellen.

Opgelet : het is streng verboden op eigen initiatief het werk te hervatten.