Nieuws 23/03/2020

Werk je bij GreenHouse en heb je praktische vragen i.v.m. de corona-crisis?

Wij bundelen voor u de meest voorkomende vragen:

Is mijn kantoor bereikbaar in deze periode?

De kantoren van GreenHouse zijn het best bereikbaar via mail. Je kan de collega's ook telefonisch bereiken iedere werkdag tussen 8u30 en 12u30. Opgelet: de wachttijden aan de telefoon kunnen langer oplopen dan normaal, gelieve hiermee rekening te houden.

 

Hoe zit het met mijn contract?

Uiteraard ben je nog steeds een werknemer bij ons bedrijf. Je contract blijft geldig, enkel worden de prestaties tijdelijk onderbroken omwille van deze uitzonderlijke maatregelen.

 

Welke vergoeding zal ik ontvangen?

Omwille van je veiligheid en die van de klanten werd beslist om het werk tijdelijk neer te leggen. Hierdoor kom je terecht in werkloosheid wegens overmacht. De uitkering die hiervoor is voorzien is tijdelijk verhoogd tot 70% van je brutoloon (voorlopig tot 30/06/2020). Daarnaast ontvang je nog een bijkomende vergoeding van 5.63€ daarbovenop per dag. Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen.  Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

 

Wanneer kan ik terug aan de slag?

Omwille van jouw veiligheid en die van onze klanten werd beslist om de dienstverlening tijdelijk te onderbreken gedurende de periode van strikte maatregelen.  Achter de schermen wordt wel hard gewerkt om de heropstart voor te bereiden.

We houden je op de hoogte en contacteren je als we zullen heropstarten.

Hoe vraag ik mijn uitbetaling tijdens Tijdelijke Werkloosheid CORONA aan?

Met de extreme situatie waarin we verkeren is voor velen onder jullie deze procedure nieuw. Daarom willen we jullie een handje helpen in hoe je het beste te werk gaat.

Tijdens de periode van Covid-19 is de procedure wat vereenvoudigd waardoor er nu enkel twee stappen zijn:

Stap 1.

Het document C3.2-WERKNEMER-CORONA invullen. Indien je document als PDF leest kan je op de link klikken, anders type je het volgende adres in op je internet browser: https://www.hvw-capac.fgov.be/sites/default/files/assets/forms/c3_2_werknemer_corona_fill_0.pdf

Stap 2.

Je aanmelden bij een uitbetalingsinstelling. In België zijn er vier uitbetalingsinstellingen:

·        De HVW (Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen)

Bij de volgende drie dien je lid te zijn of eerst te worden:

·        Het ABVV

·        Het ACLVB

·        Het ACV

Bij elke keuze binnen Stap 2 zal duidelijk zijn dat het ingevulde formulier bij Stap 1 dient over te brengen aan de gekozen uitbetalingsinstelling in Stap 2.

Wij als bedrijf zorgen voor de aanmelding bij de RVA en de uitbetalingsinstelling regelt het ook weer verder met jouw document via de RVA. Na stap twee gebeurt dus alles automatisch.

Vragen of problemen? Ben je lid van een vakbond, neem dan telefonisch contact op met hen. Ze zullen je zeker verder kunnen helpen.

Geen lid van een vakbond, neem dan contact op met de HVW, zij zullen je alle nodige informatie bezorgen.

 

Ik ontvang een pensioen. Kan ik uitkeringen als tijdelijk werkloze ontvangen?

Ja, tot 30 juni 2020 moet je hier geen aangifte van doen en kan je dit cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen.  Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

Moet ik eerst een aantal arbeidsdagen gewerkt hebben vooraleer ik tijdelijk werkloos kan worden gesteld?

Om uitkeringen te krijgen, moet een werknemer eerst een aantal arbeids- en gelijkgestelde dagen bewijzen. Men noemt dit "zijn toelaatbaarheid bewijzen".

Indien je tijdelijk werkloos wordt wegens overmacht, dan word je toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden te voldoen.

Indien je tijdelijk werkloos wordt wegens economische redenen tijdens de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020, dan word je toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden te voldoen.
Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen.  Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

 !Let dus op: er kunnen je geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden betaald voor de periode vóór 1 februari 2020 of na 30 juni 2020 indien je jouw toelaatbaarheid niet bewijst.

Ik ben grensarbeider. Kan ik in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst?

Het gaat hier over grensarbeiders die in een ander land wonen (bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en die in België komen werken. Deze personen kunnen in geval van tijdelijke werkloosheid eventueel uitkeringen ten laste van België krijgen.  Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen.  Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

 

Ik heb mijn prestaties verminderd in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Mag ik die uitkering cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid?

Ja. Cumulatie is toegestaan. De werknemer kan in tijdelijke werkloosheid worden gesteld in zijn aangepaste werkrooster. De gewone regels zijn van toepassing. De werknemer wordt beschouwd als vrijwillig deeltijds werknemer en heeft dus recht op halve uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen.  Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

 

Kan ik mijn periode van loopbaanonderbreking/tijdskrediet voortijdig stopzetten?

Het voortijdig stopzetten van je loopbaanonderbreking of tijdskrediet is geen recht. Dit kan enkel in onderling akkoord met je werkgever en onder bepaalde voorwaarden. De loopbaanonderbreking/tijdskrediet mag niet voortijdig stopgezet worden met als enige bedoeling tijdelijk werkloos te worden gesteld.

 

Wat met ziekte en tijdelijke werkloosheid Overmacht?

Alle gevallen van ziekte tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid vallen ten laste  van de mutualiteit.  Voor de ziektedagen die samenvallen met de niet gewerkte dagen zal je een ziekte-uitkering ontvangen van het ziekenfonds. Het maakt hierbij niet uit of je al ziek was voor de tijdelijke werkloosheid aanving of pas tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid ziek wordt.

Dat betekent dat je binnen de 48u de aanvraag aan bij je ziekenfonds moet doen. Contacteer je ziekenfonds over hoe je dit best doet.